Tag Archives: Tác dụng của cây Quyển bá

Hoạt tính sinh học của cây Quyển bá trường sinh(Trường Sinh Thảo)

Cây Thảo mộc trường sinh

Khảo sát một số hoạt tính sinh học của cây Trường Sinh Thảo (Quyển bá) Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring. thu hái ở Cổ Thạch, Bình Thuận Đỗ Ngọc Bảo Trân, Lê Thị Mỹ Tiên, Đinh Minh Hiệp, Quách Ngô Diễm Phương Tóm tắt Cây Trường Sinh Thảo hay còn gọi là cây quyến bá trường sinh […]