Tag Archives: cây thảo dược

Hoạt tính sinh học của cây Quyển bá trường sinh(Trường Sinh Thảo)

Cây Thảo mộc trường sinh

Khảo sát một số hoạt tính sinh học của cây Trường Sinh Thảo (Quyển bá) Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring. thu hái ở Cổ Thạch, Bình Thuận Đỗ Ngọc Bảo Trân, Lê Thị Mỹ Tiên, Đinh Minh Hiệp, Quách Ngô Diễm Phương Tóm tắt Cây Trường Sinh Thảo hay còn gọi là cây quyến bá trường sinh […]

Xuyên tâm liên – Vị thuốc tiềm năng trong phòng chống COVID-19

Xuyên tâm liên

Nhiều công trình nghiên cứu quốc tế đã đánh giá tác dụng của dược liệu Xuyên tâm liên trong phòng chống COVID-19. Mới đây, kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu y học cổ truyền Thái Lan cho thấy, trong vòng 3 ngày kể từ khi sử dụng Xuyên tâm liên, tình trạng của […]