Tag Archives: Viêm Gan B

Hướng dẫn chấn đoán và điều trị bệnh viêm gan vi rút B

 HƯỚNG DẪN Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan vi rút B (Ban hành kèm theo Quyết định số: 5448/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)   I. ĐẠI CƯƠNG – Viêm gan vi rút B là một bệnh phổ biến toàn cầu, do vi rút viêm gan […]