Tag Archives: Bệnh về da

Phác đồ điều trị nhiễm khuẩn da và mô mềm

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SÔ BỆNH TRUYỀN NHIỄM BỆNH NHIỄM TRÙNG Ở DA VÀ MÔ MỀM

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM Trích từ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Ban hành kèm theo Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI – 2016 1.      ĐẠI CƯƠNG Nhiễm trùng da và […]